SMS Parking Karta

Uputstvo za plaćanje parkiranja putem SMS poruke

Korisnik kao tekst nove poruke upisuje registarsku oznaku vozila, bez razmaka i specijalnih znakova, npr.ZA123AA. Sistem ne pravi razliku između velikih i malih slova, pa nije potrebno o tome voditi računa.

Napomena za korisnike čija registarska oznaka vozila sadrži karaktere Č,Ć,Š,Đ ili Ž: U Vaš telefon morate uneti slova sa “kvačicama” tačno onako kako su napisana na vašoj registarskoj oznaci.

Poruka se šalje na jedan od 6 brojeva, zavisno od zone u kojoj je vozilo parkirano:

9191 – prva (crvena) zona, 1 sat

9192 – druga (žuta) zona, 1 sat

9193 – druga (žuta) zona, dnevna karta

9194 – prva (crvena) zona, dnevna karta

9195 – treća (plava) zona, 1 sat

9196 – treća (plava) zona, dnevna karta

Ako sistem detektuje da poruka iz nekog razloga nije pravilno poslata, korisnik dobija upozorenje o pogrešno poslatoj poruci i mora ponoviti slanje ispravne poruke. Iznos cene slanja sms-a, zavisi od zone parkiranja za koju je korisnik poslao poruku.

Nakon ispravno poslate poruke, korisnik od sistema dobija povratnu informaciju u vidu sms poruke u kojoj je naveden registarski broj vozila za koji je karta kupljena, zona za koju je izvršeno plaćanje, cena naplaćene usluge, vreme isteka dozvoljenog (plaćenog) parkiranja, broj PIN-a (jedinstven broj-broj elektronske karte) i obaveštenje da se poruka sačuva do isteka parkiranja.

Nekoliko minuta pre isteka uplaćenog parkiranja, korisnik dobija poruku obaveštenja koja ga podseća kada ističe vreme parkiranja.

Print Friendly, PDF & Email