Posebna Dnevna Karta

Ukoliko prilikom parkiranja, korisnik parkirališta ne uplati neku od parking karata, ovlašćeni kontrolor preduzeća će izdati posebnu dnevnu kartu koja važi od vremena kada je izdata do istog vremena u prvom sledećem radnom danu kada se vrši naplata parkiranja.

Posebna dnevna karta vazi za sve zone parkiranja na opštim (uličnim) parkiralištima.

Print Friendly, PDF & Email