Obaveštenja

 • OBAVEŠTENJE O PRAVU NA VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA

  Potrošač ima pravo da potrošački spor reši vansudskim putem u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Potrošač stiče pravo na vansudsko rešavanje potrošačkih sporova samo ako je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja sporova ukoliko potrošač želi da potrošački spor reši vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkog […]

  Opširnije:


 • Informacije od javnog značaja

  Obaveštenje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

  Opširnije:


 • Obaveštenje Telekom mobilnog operatera

  “OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA PARKING SERVISA , PRI ČEMU OPERATORI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – TELEKOM SRBIJA, TELENOR I VIP, ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATE CENE PARKING KARTE , TA DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNA SPORNA […]

  Opširnije:


Print Friendly, PDF & Email