Papirna Parking Karta

UPUTSTVO ZA UPOTREBU KARTE ZA PARKIRANJE

  1. Korisnik je dužan da na ovoj karti za parkiranje uočljivo precrta (ne grafitnom olokom): godinu, mesec i dan u kojima koristi parkiralište, sat i minut u kojem je započeo parkiranje.
  2. Korisnik parkiranja dužan je da vidljivo istakne ovu kartu sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla.
  3. Ova karta za parkiranje se koristi jednokratno.
  4. Neisticanje ili nepropisno korišćenje ove karte podleže izdavanju doplatne karte u skladu sa odlukom o javnim parkiralištima Opštine Zaječar. Falsifikovanje se kažnjava po zakonu.

[print_circle_slider_plus_lightbox]

Print Friendly, PDF & Email