Potrošač ima pravo da potrošački spor reši vansudskim putem u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač stiče pravo na vansudsko rešavanje potrošačkih sporova samo ako je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja sporova ukoliko potrošač želi da potrošački spor reši vansudskim putem.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

LINK : https://vansudsko.mtt.gov.rs/

Print Friendly, PDF & Email